สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (London)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน


(London)

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.30-12.30 hrs. and 14.00-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.30 - 12.30 hrs.

เบอร์ติดต่อ

020 7225 5500 or 020 7589 2944

อีเมล

rtelondon@thaiembassyuk.org.uk

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายพิษณุ สุวรรณะชฎ
(MR. PISANU SUVANAJATA)

Minister
(Minister)

- นางอุรษา มงคลนาวิน
(MRS. URASA MONGKOLNAVIN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายศรัณยู อัมพาตระการ
(MR SRUNYU AMPARTRAKARN)

Counsellor
(Counsellor)

- นางเปรมฤดี โลทารักษ์พงศ์
(MRS. PREMRUEDEE LOTHARUKPONG)

- นางสาวลัสพรรณ ตุ้มสวัสดิ์
(MISS LASSAPAN TOOMSAWASDI)

- นายชัชวาลย์ วัฒนะคีรี
(MR. CHATCHAVARN WATANAKHIRI)

- นายกิตติชนก พหลโยธิน
(MR. KITTI-CHANOK PHAHOLYOTHIN)

- นางสาวกัญญลักษณ์ ชีรวินิจ
(MISS KANYALAK CHEERAVINIJ)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางเจษฎา อิ่มประเสริฐสุข
(MRS. JESADA IMPRASERTSUK)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวอุไรวรรณ ปัดศรี
(MISS URAIWAN PADSRI)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of the Defence and Naval Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7589-0492

แฟ็กซ์

Fax : 020 7225-3782

ตำแหน่ง

Defence and Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.ยศพงศ์ เตชะคุปต์ ร.น.
(CAPTAIN YOTSPONG DECHACOOB, RTN.)

ตำแหน่ง

Assistant Defence & Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.เลิศรบ ศิริรักษ์ ร.น.
(CAPTAIN LERTROB SIRIRAK, RTN)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

พ.จ.ท.อธิปไตย ศิริรัชญานนท์
(CORPORAL 2ND CLASS

Office of Economic and Financial Affairs

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7589-7266

แฟ็กซ์

Fax: 020 7589-2624

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายณัฏฐวุฒิ ธรรมศิริ
(MR. NADHAVUDH DHAMASIRI)

Office of the Air Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel.020 7589-0492

แฟ็กซ์

Fax : 020 7225-3782

ตำแหน่ง

Air Attaché & Assistance Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ
(GROUP CAPTAIN WISUT INKHAM)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

พ.อ.อ.ประคองธรรม พูนสวัสดิ์
(FLIGHT SERGEANT 1ST CLASS

Office of the Military Attache

ที่ตั้ง

29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7225-3155

แฟ็กซ์

Fax : 020 7225-1214

ตำแหน่ง

Military Attaché & Assistant Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ธนเดช ภูษิปภาวงษ์
(COLONEL TANADEJ PHUSIPAPHAWONG)

ตำแหน่ง

Clerk

ชื่อ-สกุล

จ.ส.อ.คณากร เพ็งสาย
(SERGEANT MAJOR 1ST CLASS

Office Of Educational Affairs

ที่ตั้ง

28 Prince’s Gate, London SW7 1QF

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7584 4538

อีเมล

E-mail : info@oealondon.com

แฟ็กซ์

Fax : 020 7823 9896

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นางสาววัชราพร รัตนยานนท์
(MISS VATCHARAPORN RATANAYANONT)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

11 Herford Street, Mayfair London W1Y 7DX

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7493-5749

อีเมล

E-mail : thaicomuk@dial.pipex.com

แฟ็กซ์

Fax : 020 7593-7416

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายประคัลร์ กอดำรงค์
(MR. PRAKHAN KORDUMRONG)

ตำแหน่ง

Minister-Counsellor

ชื่อ-สกุล

นางณรัชธา พิสิษฐเกษม
(MRS. NARATCHATA PISITKASEM)

ตำแหน่ง

Assistant Commercial Attache

ชื่อ-สกุล

น.ส.เฉลิมวรรณ จริยาพิวามทย์
(MISS CHALERMWAN JARIYANAPIWART)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

3 rd Floor, Brook House 98-99 Jermyn Street, London SW 1Y 6EE

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7925-2511

อีเมล

Free Brochure Line 0870 9002007 E-mail : info@tat-uk.demon.co.uk Website : www.thaismile.co.uk

แฟ็กซ์

Fax : 020 7925-2512

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

นางจิระวดี คุณทรัพย์
(MRS. CHIRAVADEE KHUNSUB)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางพรศิริ ปิ่นทอง
(MRS. PORNSIRI PINTONG)

Bank of Thailand, London Representative Office

ที่ตั้ง

5th Floor, 3 Lombard Street, London EC3V 9AA

เบอร์ติดต่อ

Tel. +44 (0) 207 283 1229

อีเมล

E-mail : bot-london@bot.or.th

แฟ็กซ์

Fax. +44 (0) 207 283 1229

ตำแหน่ง

Chief Representative

ชื่อ-สกุล

นายสุคนธ์พัฒน์ จันทพันธ์
(MR. SUKONPAT CHANTAPANT)

ตำแหน่ง

Deputy Chief Representative

ชื่อ-สกุล

นายสุวิภัทร์ เอกสินธุ์
(MR. SUWIPAT EKASINDHU)

ตำแหน่ง

Senior Investment Analyst

ชื่อ-สกุล

นายวิชญวัฒน์ พุ่มหิรัญ
(MR. VICHAYAWAT PUMHIRUN)

ตำแหน่ง

Senior Investment Analyst

ชื่อ-สกุล

นางสาวขวัญชนก เกษสาคร
(MISS. KHWANCHANOK KEESAKORN)

Thai Airways International Pcl.

ที่ตั้ง

41 Albemarle Street, London W1S 4BF

เบอร์ติดต่อ

Admin : 020 7491 7953 Reservation : 0330 400 4022 Ticket : 020 7491 7953 Neru (PA to GM) : 020 7907 9505 Airport Office : 020 8976 7915 Cargo Office : 020 8564 0190

แฟ็กซ์

RSVN : 020 7409 1463 GM Office : 020 7907 9547 Airport Office : 020 8976 7911 Cargo Office : 020 8897 1283

ตำแหน่ง

General Manager

ชื่อ-สกุล

น.ส.นนทกร ตระกูลภา
(MISS NONTHAKORN TRAKULPA)

ตำแหน่ง

Acting GM

ชื่อ-สกุล

นายฤทธาวีร์ พลีกานนท์
(MR. RITHAVEE PLIKARNON)

ตำแหน่ง

Station Manager

ชื่อ-สกุล

นายสราวุฒิ ปัทมะรางกูล
(MR. SARAWUT PATAMARANGKUL)

Bangkok Bank Pcl, London

ที่ตั้ง

61 St. Mary Axe London Ec3A 8BY

เบอร์ติดต่อ

Tel. 020 7929 4422

แฟ็กซ์

Fax : 020 7283 3988

ตำแหน่ง

Manager

ชื่อ-สกุล

นายพีริยเทพ หอมหวล
(MR. PEERIYATHEP HOMHUAN)

Office of Maritime Attaché

ที่ตั้ง

Suite 1.40, 1st Floor Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP

ตำแหน่ง

Maritime Attaché / Minister Counsellor (Maritime)

ชื่อ-สกุล

นายวัชระ เจียมอนุกูลกิจ
(MR. WATCHARA CHIEMANUKULKIT)