การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

28 ส.ค. 2562

ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-16 ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร  สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องปรับรูปแบบการให้บริการของฝ่ายกงสุล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยจำเป็นต้องงดบริการทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 จนกว่าจะประกาศเป็นอื่น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

การนัดหมาย   

ท่านสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน แบบฟอร์ม
 • บัตรหมดอายุ   แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรหาย หรือถูกทำลาย   แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • บัตรชำรุด   แสดงบัตรเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียนเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล;   แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
 • เปลี่ยนที่อยู่   แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือชำรุด แบบฟอร์ม 
 • ค่าธรรมเนียม  จำนวน 3 ปอนด์ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 

Thai National ID (Renew an ID Card)


Following measures by the UK government to control the COVID-19 pandemic (national lockdown), the Thai National ID card renewal service will be temporarily suspended from 6 January 2021 until further notice. For enquiries, please email to viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk We apologise any inconvenience caused. 

How to Apply for a New National ID Card


Appointment  

You can make an appointment via e-mail to viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk


Required Documents

 

 • Application form: Download Form please fill out every question.
 • Expired Card   please show the current expired card.
 • Lost or Destroyed Card  please bring an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Damaged Card   please bring the damaged card and an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Changed Name   please bring your old card and an official document regarding the change of your name.
 • Changed Address   please show an old card and a house registration.
 • Additional form in case of lost of destroyed ID card. Download Form
 • £3 fee (can be paid by Debit card/contactless)

 

เอกสารประกอบ

14บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน