การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

28 ส.ค. 2562

ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังไม่เปิดจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้ที่เคยมีนัดหมายเดิมและถูกยกเลิกไปในช่วงล็อกดาวน์ก่อน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองใหม่ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

 

การนัดหมาย   

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่ viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk 

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน แบบฟอร์ม
 • บัตรหมดอายุ   แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรหาย หรือถูกทำลาย   แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • บัตรชำรุด   แสดงบัตรเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียนเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล;   แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
 • เปลี่ยนที่อยู่   แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือชำรุด แบบฟอร์ม 
 • ค่าธรรมเนียม  จำนวน 3 ปอนด์ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้)

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนนัดหมาย เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

 

Thai National ID (Renew an ID Card)


The Embassy regrets that we cannot accept new bookings at this moment since we have to provide Thai national ID card renewal service to those who had appointments cancelled during the national lockdown since last year. We hope to start taking new bookings in July 2021. PLEASE DO NOT ATTEMPT TO MAKE BOOKING ONLINE OR BY EMAIL. For enquiries, please email to viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk We apologise any inconvenience caused. 

How to Apply for a New National ID Card


Appointment  

You can make an appointment via e-mail to viwat_tunti@thaiembassyuk.org.uk


Required Documents

 

 • Application form: Download Form please fill out every question.
 • Expired Card   please show the current expired card.
 • Lost or Destroyed Card  please bring an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Damaged Card   please bring the damaged card and an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Changed Name   please bring your old card and an official document regarding the change of your name.
 • Changed Address   please show an old card and a house registration.
 • Additional form in case of lost of destroyed ID card. Download Form
 • £3 fee (can be paid by Debit card/contactless)

 

เอกสารประกอบ

14บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน