การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

การทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ม.ค. 2567

| 46,770 view

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาขน แบบฟอร์ม
 • บัตรหมดอายุ   แสดงบัตรเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรหาย หรือถูกทำลาย   แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่นใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • บัตรชำรุด   แสดงบัตรเดิมที่ชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้ ให้เรียนเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายติด เช่น ใบขับขี่ วุฒิการศึกษา หนังสือเดินทาง ถ้าไม่มี ให้สอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล;   แสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล บัตรเดิม
 • เปลี่ยนที่อยู่   แสดงทะเบียนบ้าน บัตรเดิม
 • กรอกแบบฟอร์มบันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรเดิมสูญหายหรือชำรุด แบบฟอร์ม 
 • ค่าธรรมเนียม 
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการต่ออายุบัตรฯ
 • ค่าธรรมเนียม 3 ปอนด์ (สามารถจ่ายโดยบัตรเดบิต/contactless ได้) เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด

สามารถจองเวลาเข้ามารับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ทดแทนบัตรเก่า) ได้ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ได้ทาง E-mail : [email protected]

โปรดตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อความสะดวกของท่าน ที่นี่

หมายเหตุ : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกจะต้องดำเนินการในประเทศไทยเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ที่แจ้งทะเบียนเกิดกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องนำบุตรเข้าทะเบียนบ้านก่อน เมื่อบุตรอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ จะสามารถทำบัตรประจำตัวฯ ใบแรกในประเทศไทย 

Thai National ID (Renew an ID Card)


Required Documents

 

 • Application form: Download Form please fill out every question.
 • Expired Card   please show the current expired card.
 • Lost or Destroyed Card  please bring an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Damaged Card   please bring the damaged card and an official document with your photo on it, for example, driving license or passport.
 • Changed Name   please bring your old card and an official document regarding the change of your name.
 • Changed Address   please show an old card and a house registration.
 • Additional form in case of lost of destroyed ID card. Download Form
 • Free of charge for renewals and £3 fee (can be paid by Debit card/contactless) for lost or destroyed cases only. 

To book for services to renew a Thai National ID Card are provided on the Embassy's working days from 09.00-12.00 hrs., please e-mail [email protected]

For your convenience of services, please kindly check the Embassy's working hours and official holidays here.

Remarks: The first Thai National ID Card shall be proceed in Thailand only. 

เอกสารประกอบ

14บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน