วันหยุดราชการ : 11 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
SCAM ALERT: ประกาศเตือนคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
SCAM ALERT: ประกาศเตือนคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

8 ธ.ค. 2566

กลุ่มรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย เดินทางเยือนประเทศไทย

13 ต.ค. 2566

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทย ในหัวข้อ "จากชุดไทยถึงชุดไทยพระราชนิยม" โดย ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์

4 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดงานนิทรรศการภาพถ่าย “Reimagining Thailand Through the Irish Lens: Entertainment, Innovation, and Sustainability”

3 ต.ค. 2566

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่ไอร์แลนด์ และเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในบริษัท Monaghan Mushrooms Ireland

3 ต.ค. 2566

รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน

19 ก.ย. 2566

ดูทั้งหมด
RTE London Facebook