คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,031 view

ศุลกากรของสหราชอาณาจักรฯ (HM Revenue and Customs) ระบุให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป หรือเดินทางออกไปยังประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป จะต้องสำแดงเงินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจศุลกากร หากมีเงินสดติดตัว (รวมถึงเช็ค เช็คธนาคาร (bankers’ drafts) และเช็คเดินทาง (travelers’ cheque) ทุกสกุลรวมกัน เป็นมูลค่าเกินกว่า 10,000 ยูโร ทั้งนี้ จะต้องแสดงหลักฐานการได้มาของเงิน อาทิ bank statement, ใบเบิกเงิน หรือสลิปของธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำแดงเงินสด และสิทธิต่างๆ ในกรณีถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรยึดเงินสด ได้ที่ http://www.hmrc.gov.uk/customs/arriving/declaring-cash.htm