คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 20,220 view
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารประจำตัวที่สำคัญมาก หากใกล้วันหมดอายุ หรือสูญหาย ควรรีบติดต่อขอรับทำเล่มใหม่ทันที อย่างไรก็ตาม หากมีธุระเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย แต่พบว่าหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือ สูญหาย (กรณีสูญหาย ในหลักการ ควรแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลังด้วย) และทำหนังสือใหม่ไม่ทัน 
 
ท่านสามารถติดต่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity- CI) ได้ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือสำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหายมาพร้อมรูปถ่าย บัตรประชาชน และแบบฟอร์มมายื่นล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiembassy.org/london/th/services/7483
 
หนังสือสำคัญประจำตัว CI นี้ เป็นเพียงเอกสารเดินทางชั่วคราวเพื่อกลับประเทศไทยในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้ เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของไทย หรือของ สหราชอาณาจักรอาจทำการสอบปากคำถึงสาเหตุการถือหนังสือสำคัญประจำตัว CI แทนหนังสือเดินทาง อนึ่ง เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว กรุณาติดต่อกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการ-ต่างประเทศ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด เพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป