amb_pisanu 

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สวัสดีครับ

 

          วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งพวกเราทุกคนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวที  และทดแทนพระคุณของแม่มากขึ้นนอกเหนือจากการเป็นลูกที่ดีทุกวันแล้ว และที่สำคัญยิ่งคือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ชาวไทยทั้งผองจะได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งปวงเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดสมุดลงนามถวายพระพรที่ฝ่ายกงสุลสำหรับท่านที่อยู่ในลอนดอนและปริมณฑลที่ประสงค์จะลงนามเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และจะเปิดสมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านหน้าเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยใน สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ผ่านช่องทางดังกล่าว

          ขณะนี้ การดำรงชีวิตในสหราชอาณาจักรเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทห้างร้าน สถานบริการประเภทต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวเปิดทำการเกือบทั้งหมดแล้ว แต่ทุกคนก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยของ National Health Service  อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดระลอก ๒  โดยเฉพาะเมื่อหลายคนกลับไปทำงานและต้องเดินทางสัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับ 

               ในช่วงนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังคงระงับการบินระหว่างประเทศ ทำให้สายการบินพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติเพื่อเดินทางไปยังประเทศไทย อีกทั้งยังมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของโรคภายในประเทศ เช่น มาตรการกักกันตัวผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรจากต่างประเทศ เป็นเวลา ๑๔ วันในสถานที่ที่ทางการกำหนดและรัฐดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ ทำให้การเดินทางสัญจรระหว่างประเทศของพี่น้องชาวไทยทั่วโลกเพื่อกลับประเทศอยู่ในสถานการณ์พิเศษ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความตั้งใจจริงที่จะผ่อนเบาความทุกข์ร้อนของพี่น้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

ในเดือนสิงหาคมนี้จึงได้ร่วมกับสายการบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ จำนวน ๓ เที่ยวบิน เพื่อบริการให้พี่น้องชาวไทยที่มี่ความจำเป็นเร่งด่วนได้กลับประเทศไทย ในวันที่ ๙, ๑๖ และ ๒๓ สิงหาคมนี้ และหลังจากนี้จะพยายามจัดเที่ยวบินพิเศษในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ภายในประเทศให้จนกว่าการสัญจรระหว่างประเทศกับประเทศไทยจะค่อย ๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติ ท่านที่ประสงค์จะกลับประเทศไทยควรเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ ด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าปัจจุบันทุกคนอยู่ในสถานการณ์พิเศษ และความคุ้นเคยของเราที่มีต่อสถานการณ์ปกติ อาจจะเป็นเรื่องอดีตที่ไม่หวนคืนกลับมาให้เห็นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำให้พี่น้องได้เตรียมวางแผนการเดินทางให้ดี และติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้สอดคล้องและใกล้เคียงกับความประสงค์ของแต่ละบุคคล

          ในช่วงเดือนที่ผ่านมา อากาศร้อนมากเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งมีฝนในบางช่วง อุณหภูมิแปรผันมาก ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับ

          แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ

 

-----------------------------