วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 6,144 view

amb_pisanu 

สารเอกอัครราชทูต

 

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

เดือนธันวาคมนับเป็นเดือนแห่งความปิติยินดี เนื่องด้วยเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ที่กำลังมาถึง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนต่างรอคอยตลอดปี หลายท่านเริ่มจับจ่ายหาของขวัญ เตรียมการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลาเฉลิมฉลองกับครอบครัว

ขณะเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทั้งหลายยังคงเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ “โอไมครอน” ที่กระจายไปอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ ทำให้เราไม่อาจนิ่งนอนใจได้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของพี่น้องคนไทยทุกท่าน ขอให้ติดตามข่าวสารและมาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ บนพื้นฐานของสติและความไม่ประมาท ไม่ควรละเลยมาตรการดด้านสุขอนามัยที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือนาน ๒๐ วินาที หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อเป็นประจำ การใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งอากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้น ควรหันมาใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษ เพื่อดูแลสุขอนามัยที่ดีทั้งของคุณเองและคนที่คุณรัก

สำหรับพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่า ธันวาคมเป็นเดือนสำคัญทางจิตใจ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย ในโอกาสสำคัญนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับทีมประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้สาธารณชนไทยในสหราชอาณาจักรและมิตรของประเทศไทย ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์ V & A ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอันดับต้นของกรุงลอนดอน จัดการแสดงมินิคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ โดยวงดนตรี ‘เดอะวีทรีโอ’ ซึ่งเป็นวงดนตรีคลาสสิคสมัยใหม่มากความสามารถจากประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมชมอย่างคับคั่ง ทั้งชุมชนไทยในสหราชอาณาจักร มิตรของประเทศไทย และสาธารณชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ต่างชื่นชมศิลปวัฒนธรรมผ่านดนตรีอันไพเราะจากประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความนิยมไทยที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นของขวัญส่งความสุขแก่พี่น้องคนไทยในสหราชอาณาจักรที่คิดถึงประเทศไทยจากใจสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย ในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเดินหน้าร่วมกับหุ้นส่วนและพันธมิตรในการนำศิลปวัฒนธรรมไทยมาเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศเช่นนี้ต่อไป

ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นนี้ เป็นช่วงที่เราทุกคนจะใช้เวลาระลึกถึงบทเรียนในปีที่ผ่านมา และมองไปข้างหน้า เพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับปีต่อไปอย่างมีสติและรู้เท่าทันโลก สำหรับสถานเอกอัครราชทูตฯ หัวใจของการทำงานในปีที่ผ่านมาอยู่บนคำขวัญที่ว่า ทุกข์สุขของคนไทย สถานทูตเอาใจใส่ช่วยดูแล และจะยึดถือหลักนี้เป็น “แก่น” ในการปฏิบัติทุกภารกิจในทุกมิติในปี ๒๕๖๕ เช่นกัน ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือแห่งอนาคต คือ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อก้าวข้ามความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ บนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยผลักดันทั้งในความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และผ่านกรอบความร่วมมือในภูมิภาคที่ไทยมีบทบาทแข็งขันและสร้างสารรค์ เช่น อาเซียน และเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation) รวมถึงในองค์กรระหว่างประเทศ ไทยก็ได้ผลักดันความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น   ใน International Maritime Organization (IMO) ประเทศไทยได้ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อ   ความร่วมมือทางทะเลที่ยั่งยืน จนประสบความสำเร็จได้รับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งสมาชิก IMO Council วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๓ เป็นสมัยที่ ๑๐

ในโอกาสที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานและเจ้าภาพการประชุมเอเปค ๒๐๒๒ ในปี ๒๕๖๕ หัวข้อหลักของการประชุมที่ไทยกำหนดไว้ คือ “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ไทยจะผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อร่วมสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในบริบทโลกหลังโควิด-๑๙ ที่ให้ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วม โดยใช้ BCG Economy Model (Bio-Circular-Green Economy Model หรือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่อาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเสริมสร้างจุดแข็ง เป็นแนวคิดพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนให้เอเปคมุ่งไปสู่แนวคิดใหม่ ที่เน้นการปรับพฤติกรรมของทุกคนให้สร้างสมดุลแบบเป็นองค์รวมระหว่างทุกสรรพสิ่ง (มนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม)

ในด้านความสัมพันธ์ไทย – สหราชอาณาจักร มีความแน่นแฟ้น ใกล้ชิด และแข็งแกร่งอย่างมาก แม้ในยามวิกฤต โควิด-๑๙ ก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายหลายประการ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงที่ผ่านมาและที่กำลังจะมีขึ้นในปีหน้าทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และภาคเยาวชนของไทยมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหราชอาณาจักรในปี ๒๕๖๕ ไทยจะประยุกต์มิติความยั่งยืนภายใต้ BCG Economy Model มาต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ และนำพาประชาชนของทั้งสองประเทศไปสู่มิตรภาพ ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

โลกในยุคหลังโควิด-๑๙ ยังมีความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่เป็นความท้าทายของพวกเรา ขณะเดียวกันมวลมนุษยชาติต่างก็ได้แสดงพลังการปรับตัวครั้งสำคัญ ผมและทีมสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสนี้ อวยพรทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทุกประการ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และได้เฉลิมฉลองเทศกาลพิเศษนี้อย่างเปี่ยมสุขและยั่งยืน

 

ขอบคุณครับ