amb_pisanu 

สารเอกอัครราชทูต

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน

ขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมปรารถนาในสิ่งที่พึงหวังทุกประการ และที่สำคัญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ที่ดี และพร้อมฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันนะครับ

ปี ๒๕๖๓ นับว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้การดำรงชิวิตประจำวันต้องสะดุดไปบ้าง แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอหากเรามองในแง่บวกและพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับวิถีชิวิตตามสถานการณ์ เช่น ทุกวันนี้เราดูแลสุขภาพและรักษาความสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะการล้างมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีโรคระบาดหรือไม่ก็ตาม หลายคนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้ชีวิตสะดวกมากขึ้น ทั้งการซื้อของออนไลน์ การพบปะญาติสนิทมิตรสหายผ่านระบบออนไลน์ การพัฒนาฝีมือและฝึกทักษะใหม่ ๆ โดยใช้เวลาว่างในช่วงที่อยู่บ้านมากขึ้น เช่น การทำอาหาร การเย็บปักถักร้อย รวมทั้งการปรับปรุงบ้านเรือนให้น่าอยู่และรองรับการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น ท่านที่มีครอบครัวก็ได้มีเวลากับคู่ครองและลูกหลานมากขึ้น ช่วยสานสัมพันธ์ในครอบครัว เมื่อเราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ เราก็จะพบว่า ชีวิตในวิถีปกติใหม่บางอย่างได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราคุ้นเคย และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

สำหรับงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรนั้น แม้ว่างานบางอย่างต้องชะลอไป แต่งานหลายอย่างก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือ ความร่วมมือในการผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของไทยได้ร่วมมือกับบริษัทเอสตร้าเซเนก้าของสหราชอาณาจักร เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ โดยไทยจะเป็นแหล่งผลิตและศูนย์กระจายวัคซีนวัคซีนในภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ไทยมีวัคซีนจำนวน ๓ ล้านโดสเพื่อฉีดให้พี่น้องชาวไทยในแต่ละเดือนตามกำลังของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข โดยคาดว่าจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ นับเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวไทย  สำหรับพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรก็จะได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกันซึ่งการจัดสรรจะเป็นไปตามกลุ่มอายุและสุขภาพ

ในขณะที่งานด้านเศรษฐกิจและการค้าก็ยังดำเนินต่อไป อันที่จริง โควิด-๑๙ ทำให้ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันมากขึ้นในหลายด้านโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน การพบปะหารือผ่านระบบออนไลน์สามารถกระทำได้โดยสะดวกในระหว่างที่ยังไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ เช่น UK-ASEAN Business Council (UKABC) ยังคงมีการสัมมนาออนไลน์ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน และกระทำได้สะดวกขึ้น โดยสามารถเชิญวิทยากรจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมสนทนาแบ่งปันประสบการณ์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการเดินทางแบบเดิม

ในช่วงนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องระงับบริการที่ต้องไปติดต่อด้วยตนเอง และยังคงให้บริการผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยหากไม่มีความจำเป็น ก็ขอให้ท่านอยู่บ้าน ทำงานจากที่บ้านหากกระทำได้ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  ในขณะที่รัฐบาลไทยได้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้คนไทยและต่างชาติที่มีความจำเป็นสามารถเดินทางไปยังประเทศไทยได้สะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ดี ทางการไทยยังมีความจำเป็นในการคงมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เคร่งครัดในการคัดกรองผู้เดินทางจากต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง เช่น การตรวจสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าท่านไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และพร้อมเดินทาง รวมทั้งการที่จะต้องให้มีหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทาง ตลอดจนมาตรการกักตัวเมื่อท่านได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเป็นเวลา ๑๕ วัน เป็นต้น ดังนั้น พี่น้องชาวไทยที่เตรียมแผนจะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดเตรียมการทุกด้านให้ครบถ้วนเพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นครับ

ช่วงนี้อากาศเย็นจัดและมีฝนตกในหลายพื้นที่ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับ

-----------------------------