** Thailand Showcase 2023 สุดยอดงานเทศกาลไทยใจกลางกรุงลอนดอน นำเสนอ Soft Power และน้ำใจไมตรีอย่างไทยจากทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย **

** Thailand Showcase 2023 สุดยอดงานเทศกาลไทยใจกลางกรุงลอนดอน นำเสนอ Soft Power และน้ำใจไมตรีอย่างไทยจากทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทย **

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2566

| 1,406 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแบ่งปันภาพความประทับใจและความสำเร็จจากงาน Thailand Showcase 2023 by ThailandinUK Marketplace ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ Canopy Market, King's Cross กรุงลอนดอน
 
งาน Thailand Showcase 2023 ได้ส่งสัญญาณทั่วสหราชอาณาจักรถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยยุคใหม่ ที่มีทั้งศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อาหารเป็น soft power สำคัญที่เชื่อมโยงความชื่นชอบและสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพและความพร้อมที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับสหราชอาณาจักร ทั้งในด้านการค้าการลงทุน นวัตกรรม ความยั่งยืน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเช่นกัน
 
งาน Thailand Showcase 2023 มีกระแสตอบรับอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๐,๐๐๐ คนในช่วงสามวันของการจัดงาน ทั้งผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนชั้นแนวหน้าของสหราชอาณาจักร สื่อมวลชนไทย ศิลปิน ผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ และสาธารณชนบริติชและนานาชาติ ผู้เข้าร่วมงานต่างถูกดึงดูดด้วยรอยยิ้มและน้ำใจไมตรีอย่างไทย ขบวนพาเหรดสีสันความเป็นไทย และการแสดงวัฒนธรรมไทยสุดอลังการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งกิจกรรมการละเล่นที่สร้างสรรค์กับเยาวชนและผู้ร่วมงาน ซึ่งได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยที่พร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและนานาชาติ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณหุ้นส่วนการจัดงาน Thailand Showcase 2023 ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วยกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ