เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงาน London Tech Week 2023

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงาน London Tech Week 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2566

| 1,307 view

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับภาคเอกชนไทยที่มาร่วมงาน London Tech Week 2023

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2566 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักธุรกิจชั้นนำของไทยที่เดินทางมาร่วมงาน London Tech Week 2023 ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักรได้ทำความรู้จักและศึกษาโอกาสลู่ทางความร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ภาคเอกชนไทยที่มาเข้าร่วมงาน London Tech Week ในปีนี้ ประกอบด้วยธุรกิจที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานไปจนถึงวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) คือ (1) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  (2) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (3) บริษัท เอ็นเซิฟ พาวเวอร์ จำกัด (4) บริษัท เมติคูลี่ จำกัด (5) บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (6) บริษัท Soraso จำกัด (7) บริษัท Techsauce Media จำกัด และ (8) บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนผู้แทนฝ่ายสหราชอาณาจักรที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้ ได้แก่ นาย Mark Garnierผู้แทนการค้าของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทย นาย Mark Gooding เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และสมาชิกสภาธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร

20230613_175658 20230613_180004   20230613_170938   20230613_175800   20230613_175756   20230613_175320