ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง งานบริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของทางการสหราชอาณาจักร

7 เม.ย. 2564

5,288 view