มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus

มาตรการในการเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตภายใต้โครงการ Phuket Sandbox และ Samui Plus

27 มิ.ย. 2564

3,103 view

Phuket_Sandbox_(1)

Samui-Plus_ver.Thai

 

หลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีน
• ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร สามารถขอรับเอกสาร NHS COVID Pass
หรือ Vaccination Record ได้จาก https://www.gov.uk/gui.../demonstrating-your-covid-19-status
• ผู้ที่อาศัยอยู่ในไอร์แลนด์ สามารถขอรับเอกสาร EU’s Digital COVID-19 Certificate ได้ที่ 
https://www.hse.ie/.../immuni.../whoweare/requestrecord.html

ประกันสุขภาพ : https://covid19.tgia.org/

สำรองที่พักโรงแรมมาตรฐาน SHA+ : https://entrythailand.go.th/asq 
หรือ https://thaiest.com/blog/phuket-sandbox-hotels-list-sha-plus

COE : https://coethailand.mfa.go.th/