การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia" โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia" โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

14 เม.ย. 2564

133 view

**การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia"** โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนไทยและไอร์แลนด์ จัดโดยองค์กร Asia Matters ของไอร์แลนด์ร่วมกับสายการบินตุรกี


วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 1000-1100 น. (เวลากรุงดับลิน/กรุงลอนดอน) (ตรงกับเวลา 16.00-17.00 น. ในปทท.) ผ่านระบบ Zoom
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทางเว็บไซต์ที่ https://bit.ly/3sg4fZw

 

REVPR-AsiaMatters_Seminar(April2021)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ