การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia" โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia" โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 7,633 view

**การเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับประเทศไทยในหัวข้อ "Global Rise of Asia"** โดยนาย Tony Cotter เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจากภาครัฐและเอกชนไทยและไอร์แลนด์ จัดโดยองค์กร Asia Matters ของไอร์แลนด์ร่วมกับสายการบินตุรกี


วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 1000-1100 น. (เวลากรุงดับลิน/กรุงลอนดอน) (ตรงกับเวลา 16.00-17.00 น. ในปทท.) ผ่านระบบ Zoom
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทางเว็บไซต์ที่ https://bit.ly/3sg4fZw

 

REVPR-AsiaMatters_Seminar(April2021)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ