ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรจองคิวรับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรจองคิวรับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ย. 2566

| 1,273 view

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรจองคิวรับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566


โดยลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1ScrTSVrbfVY1GulFfasKm3MmX7OPjts-nCRAILfaaUI/edit#responses


ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดระบบการจองคิวเมื่อมีการจองครบเต็มจำนวนแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจองคิวเท่านั้น

 

PR_Cardiff_1