ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทย ในหัวข้อ "จากชุดไทยถึงชุดไทยพระราชนิยม" โดย ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทย ในหัวข้อ "จากชุดไทยถึงชุดไทยพระราชนิยม" โดย ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2566

| 653 view

ชุดไย_1143

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทย ในหัวข้อ "จากชุดไทยถึงชุดไทยพระราชนิยม" โดย ผศ. ดร. อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตาม QR Code ใน infographic ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน 40 ที่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายร่วมกันแต่งกาย ดังนี้
สุภาพสตรี : ชุดไทยพระราชนิยม (ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอัมรินทร์)
สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทาน
หรือแต่งกายด้วยผ้าไทยสมัยนิยม