เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณชฎ ได้กล่าวในการสัมมนาออนไลน์สมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ในหัวข้อ “Future in Retrospect: Thailand and the UK Strategic Partnership Projection for the Post COVID-9 Through the Lens of the Thai Ambassador”

เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณชฎ ได้กล่าวในการสัมมนาออนไลน์สมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ในหัวข้อ “Future in Retrospect: Thailand and the UK Strategic Partnership Projection for the Post COVID-9 Through the Lens of the Thai Ambassador”

1 เม.ย. 2564

728 view

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณชฎ ได้กล่าวในการสัมมนาออนไลน์สมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ในหัวข้อ “Future in Retrospect: Thailand and the UK Strategic Partnership Projection for the Post COVID-9 Through the Lens of the Thai Ambassador”

S__2195487


เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ย้ำความมั่นใจต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยซึ่งส่งสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและกำลังกลับคืนสู่สภาวะปกติ อีกทั้งความคืบหน้าของแผนการฉีดวัคซีน การจัดทำใบรับรองวัคซีนดิจิทัล ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้ว และอาจจะปูทางไปสู่การจัดทำความตกลงด้านการเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต และแผนการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์และข้อริเริ่มให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามายัง จ.ภูเก็ต ได้ในระยะนำร่อง (Phuket Sandbox) ในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ATS2


เอกอัครราชทูตพิษณุฯ กล่าวถึง “บทใหม่”ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ภายหลังจาก COVID-19 ซึ่ง Brexit, ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ “Global Britain” และ Integrated Review (IR) ของสหราชอาณาจักร และกระแสโลกยุคปกติใหม่ต่าง ๆ จะเป็นตัวเร่งให้สหราชอาณาจักรเข้ามาส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากยิ่งขึ้น

310321_210331_5

และด้วยศักยภาพของไทย ทั้งในการฟื้นตัวจากวิกฤต COVID-19 ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และกลไกทวิภาคีด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศจัดตั้งขึ้นมาใหม่ ทั้งการจัดทำรายงานการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร (Trade Policy Review - TPR) และคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองฝ่าย เชื่อมั่นว่า สายสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศจะลึกซึ้งและครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรเข้ามาร่วมมือกับไทยในสาขาแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ เช่น สาธารณสุข อาหาร และอุตสาหกรรมดิจิทัล

PR_ATS_Future_in_Retrospect_(31Mar2021)