สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงลอนดอน ภูมิใจนำเสนอเวิร์คชอปออนไลน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและมั่นคงให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรก่อนเปิดธุรกิจอีกครั้งหลังวิกฤต COVID-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงลอนดอน ภูมิใจนำเสนอเวิร์คชอปออนไลน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและมั่นคงให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรก่อนเปิดธุรกิจอีกครั้งหลังวิกฤต COVID-19

15 เม.ย. 2564

108 view

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศประจำกรุงลอนดอน ภูมิใจนำเสนอเวิร์คชอปออนไลน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและมั่นคงให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรก่อนเปิดธุรกิจอีกครั้งหลังวิกฤต COVID-19
    ท่านที่เข้าร่วมเวิร์คชอปนี้จะได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะรอบด้านเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในยุค New Normal และภาวะแวดล้อมใหม่ทางธุรกิจร้านอาหารในสหราชอาณาจักร เรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเดินหน้าสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
    โดยขอเชิญท่านที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโดย scan QR code - เวิร์คชอปแรกเริ่มในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เวลากรุงลอนดอน/ตรงกับเวลา 16.00 น. ในไทย) ศึกษารายละเอียดการอบรมได้จากแผ่นภาพประชาสัมพันธ์

Online_Seminar_(16)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ