''คิดอย่างไร ให้ก้าวไกลระดับโลก'' สถานเอกอัครราชทูต ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally”

''คิดอย่างไร ให้ก้าวไกลระดับโลก'' สถานเอกอัครราชทูต ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally”

6 ก.ค. 2564

438 view

S__4669517

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ