นายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2564 จากสมาคมอุรเวชช์แห่งสหราชอาณาจักร (British Thorasic Society : BTS)

นายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2564 จากสมาคมอุรเวชช์แห่งสหราชอาณาจักร (British Thorasic Society : BTS)

22 ก.พ. 2564

266 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์เจตน์ รัตนจีนะ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2564 จากสมาคมอุรเวชช์แห่งสหราชอาณาจักร (British Thorasic Society : BTS) ซึ่งนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย 

33

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ