กลุ่มรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย เดินทางเยือนประเทศไทย

กลุ่มรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย เดินทางเยือนประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ต.ค. 2566

| 414 view

เมื่อวันที่ 16-21 ก.ย. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นำโดยนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ได้นำกลุ่มรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย (All-Party Parliamentary Group on Thailand : APPG on Thailand) จำนวน 6 ราย นำโดย Sir Graham Brady ประธานกลุ่ม APPG on Thailand เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยของฝ่ายการเมืองของสหราชอาณาจักร

การเยือนดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี โดยกลุ่ม APPG on Thailand ได้รับการต้อนรับจาก น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยในระหว่างการเยือนกลุ่ม APPG on Thailand ได้พบปะหารือกับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย – สหราชอาณาจักร ซึ่งนำโดยนายกิตติ วะสีนนท์ รวมทั้งได้พบหารือกับนางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย และตัวแทนภาคธุรกิจ ได้แก่ สภาหอการค้าไทย สภาหอการค้าอังกฤษแห่งประเทศไทย

สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร และกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในสหราชอาณาจักร เพื่อหาลู่ทางส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า ซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสองประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา อาทิ การเพิ่มโอกาสในการจัดหลักสูตรการศึกษา/ปริญญาร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยกับสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อรับทราบเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พร้อมพบกับภาคธุรกิจสหราชอาณาจักรที่ลงทุนใน EEC ได้แก่ บริษัท Senior Aerospace Thailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ