การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.พ. 2566

| 937 view
การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
สำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ลงทะเบียนข้อมูลคนไทยได้ที่ https://forms.gle/gYcuFCT4bnTtHvGt6 เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเร่งด่วนที่เป็นประโยชน์และติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและจะนำไปใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น