คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

**การลงทะเบียนเพื่อจองเที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563**

30 ส.ค. 2563

**เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน 2563**

30 ส.ค. 2563

**เที่ยวบินพิเศษเพื่อกลับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2563**

29 ก.ค. 2563

**ข้อพิจารณาและคำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสหราชอาณาจักรในช่วงนี้**

28 ก.ค. 2563

สำนักงานการบินพลเรือนฯ ประกาศขยายเวลาระงับทุกเที่ยวบินเข้าไทยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีกำหนด

22 ก.ค. 2563

**การลงทะเบียนเพื่อกลับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2563**

22 ก.ค. 2563

เที่ยวบินพิเศษกลับประเทศไทย เดือนกรกฎาคม 2563

1 ก.ค. 2563

กลับประเทศไทยรอบต่อไป วันที่ 25 มิ.ย. 2563 โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG917

11 มิ.ย. 2563

ขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

22 พ.ค. 2563