คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

27 ส.ค. 2564

ข้อควรคำนึงสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักร

16 มี.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter - มาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (12 ก.พ. 64)

12 ก.พ. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (15 ม.ค. 64)

16 ม.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (8 ม.ค. 64)

8 ม.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (16 ธ.ค. 63)

16 ธ.ค. 2563

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

10 ม.ค. 2566

RTE London COVID-19 Newsletter (15 ต.ค. 63)

15 ต.ค. 2563

RTE London COVID-19 Newsletter (14 ต.ค. 63)

14 ต.ค. 2563