คนไทยในต่างประเทศ

คนไทยในต่างประเทศ

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

FAQ เกี่ยวกับขั้นตอนและมาตรการในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรจากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

10 ต.ค. 2564

ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

27 ส.ค. 2564

แผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของสหราชอาณาจักร

16 มี.ค. 2564

ข้อควรคำนึงสำหรับคนไทยในสหราชอาณาจักร

16 มี.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter - มาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (12 ก.พ. 64)

12 ก.พ. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (15 ม.ค. 64)

16 ม.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (8 ม.ค. 64)

8 ม.ค. 2564

RTE London COVID-19 Newsletter (16 ธ.ค. 63)

16 ธ.ค. 2563

ขั้นตอนในการเดินทางเข้าประเทศไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

28 ก.ย. 2564