ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

15 ก.ค. 2567

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

11 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

5 ก.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

5 ก.ค. 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

5 ก.ค. 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน ชั้น ๒

21 มิ.ย. 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

21 มิ.ย. 2567

การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีการขายทอดตลาด

25 เม.ย. 2567

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

27 มี.ค. 2567