ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

24 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

15 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

2 ส.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การให้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงฤดูหนาวในสหราชอาณาจักร

10 ธ.ค. 2563

**ประกาศรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค"** : **ประกาศรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย "บัวแก้วนำโชค"**

29 พ.ย. 2562

ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

19 มี.ค. 2562