ประกาศการจัดซื้อ

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

4 ต.ค. 2562

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถานะ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

4 ต.ค. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต โดยวิธีการขายทอดตลาด

20 ส.ค. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีการขายทอดตลาด

17 ก.ค. 2562

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตโดยวิธีการขายทอดตลาด

14 ก.พ. 2562

ประกาศการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

27 ม.ค. 2562