บริการด้านกงสุล

 

passportทั่วไป  passportราชการ passportmon_1
หนังสือเดินทางทั่วไป หนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางพระภิกษุและสามเณร
etd passportฉุกเฉิน FAQ
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน หนังสือเดินทางฉุกเฉิน คำถามที่พบบ่อย

 


 

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

documents filltheform feeandtime apppointment
1. เตรียมเอกสาร 2. กรอกแบบฟอร์ม 3. ค่าธรรมเนียมและระยะเวลา 4. จองคิวการทำหนังสือเดินทาง

 


 

วิธีการจองคิวทำหนังสือเดินทาง

 

 

หนังสือเดินทางทั่วไป

10 ก.ค. 2567

การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (กรณีหนังสือเดินทางเล่มแรกและหนังสือเดินทางที่หมดอายุ)

18 พ.ค. 2566

การขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport) กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

18 พ.ค. 2566

การขอเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

28 ส.ค. 2562

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว (อายุ 1 ปี)

18 พ.ค. 2566

กรณีคนไทยในประเทศไอร์แลนด์ที่หนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย

18 พ.ค. 2566