บันทึกการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally” โดยผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ผ่อดีดี” (PODD)

บันทึกการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally” โดยผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ผ่อดีดี” (PODD)

15 ก.ค. 2564

570 view
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally” โดยเชิญ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ผ่อดีดี” (PODD) ได้แก่ (๑) รศ.น.สพ.ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (๒) นายปฏิพัทธ์ สุสำเภา กรรมการผู้จัดการบริษัท Open Dream เป็นวิทยากร โดยมีเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
 
วิทยากรทั้งสองท่านได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์การสร้างสรรค์และดำเนินโครงการผ่อดีดี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Open Dream ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติที่ชุมชนสามารถใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มาประยุกต์เป็นระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการ “ผ่อดีดี” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด The Trinity Challenge ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ และได้รับรางวัลเป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ มูลค่า ๑.๓ ล้านปอนด์ (หรือประมาณ ๕๗.๔ ล้านบาท) จากมหาวิทยาลัยฯ ก่อนหน้านี้ โครงการ “ผ่อดีดี” ยังได้เคยรับรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติมาแล้วหลายรางวัล
วิทยากรทั้งสองท่านยังได้ย้ำถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ในการต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต ทั้งการพัฒนาและขยายผลการดำเนินโครงการ “ผ่อดีดี” เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนและอนุทวีปเอเชียใต้เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติต่อไป
 
S__4874254
S__4874252  
 
นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่คนไทยสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับมนุษยชาติในภาพรวม
 
ท่านสามารถรับชมบันทึกวิดีโอคลิปการเสวนาฯ ดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ ช่อง Youtube ของสถานเอกอัครราชทูตฯ