ภารกิจเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

ภารกิจเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2563

28 ก.ค. 2563

3,912 view
ภารกิจพาคนไทยกลับบ้านรอบที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2563
 


 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้บริการพี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรอบที่ 6 ออกเดินทางกลับประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 โดยสายการบิน EVA Air เที่ยวบินพิเศษ BR 068 จากท่าอากาศยานฮีธโรว์เวลา 21.35 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
 
เนื่องจากพัฒนาการของสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทางบวกทั้งในประเทศไทย สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ ดังนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดเที่ยวบินพิเศษบริการพี่น้องชาวไทยที่ประสงค์จะกลับประเทศไทยเป็นประจำทุกเดือน ด้วยความตั้งใจที่จะให้ทุกท่านที่มีความจำเป็นมีทางเลือกที่สะดวกกว่าสำหรับการเตรียมตัวเดินทาง สามารถเตรียมพร้อมตัวเองได้ดีขึ้น และลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเดินทางกลับประเทศไทย ในช่วงที่สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่คืนสู่สภาวะปกติอย่างสมบูรณ์แบบ
 
ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยได้โปรดเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางต่าง ๆ ที่ทางการไทยกำหนดไว้ซึ่งยังคงความเข้มงวด ทั้งการตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนเดินทาง เอกสารรับรองการเดินทางต่าง ๆ ตลอดจนการเข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการระบาดของโรค การอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเองและผู้ร่วมเดินทาง และเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของสังคมไทยโดยส่วนรวม
 
"ทุกข์ร้อนของคนไทย สถานทูตใส่ใจช่วยบรรเทา"