ภารกิจเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ภารกิจเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

10 มิ.ย. 2563

1,212 view

เที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับบ้านรอบที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จำนวน 248 คน ที่ท่าอากาศยานฮีธโรว์ กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยรอบที่ 2 โดยสายการบินไทย เที่ยวบินพิเศษ TG917 ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้โดยสารทั้งหมดจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการเข้ารับการกักตัวดูแลสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน เพื่อประโยชน์ของแต่ละท่านและเพื่อรักษาสวัสดิภาพของสังคมไทยโดยส่วนรวมต่อไป

 

พี่น้องชาวไทยซึ่งโดยสารเครื่องบินพิเศษดังกล่าวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีโดยปราศจากข้อขัดข้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของท่าอากาศยานฮีธโรว์และบริการที่เป็นเลิศของการบินไทย ที่ให้ความสมดุลระหว่างบริการและการต้อนรับพี่น้องชาวไทยกลับประเทศ และด้วยมาตรฐานในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ทั้งการทำความสะอาดมือด้วยสารฆ่าเชื้อ และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าพี่น้องทุกท่านที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษนี้ จะสามารถเดินทางถึงประเทศไทยด้วยความสุขสบายและเต็มไปด้วยสวัสดิภาพ

"ทุกข์ร้อนของคนไทย สถานทูตใส่ใจช่วยบรรเทา"

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ