การลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4 มิ.ย. 2563

236 view
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องสุโขทัย สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ และภริยา ได้นำสมาชิกทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักร คู่สมรส และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ แสดงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกัน
 
แม้จะเป็นช่วงที่จะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ ของทางการ แต่เพื่อให้พสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ผู้จงรักภักดีได้มีส่วนร่วมแสดงออกในโอกาสมหามงคลนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางระบบออนไลน์ทางลิงค์ https://forms.gle/akCF8ieVM9xygGyd6 ระหว่างวันที่ ๑–๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งปรากฏว่าในสามวันแรกของการเปิดสมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์ดังกล่าว ได้มีพสกนิกรไทยเข้ามาร่วมลงนามเป็นจำนวนมาก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ