นวัตกรรมไทยสู้ภัยโควิด COVID-19 : “ห้องตรวจหาเชื้อ”(Modular Swab Unit)” ของ SCG

นวัตกรรมไทยสู้ภัยโควิด COVID-19 : “ห้องตรวจหาเชื้อ”(Modular Swab Unit)” ของ SCG

21 พ.ค. 2563

1,871 view

นวัตกรรมไทยสู้ภัยโควิด COVID-19 : “ห้องตรวจหาเชื้อ”(Modular Swab Unit)” ของ SCG

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคธุรกิจและหน่วยงานวิชาการของไทยได้ระดมความคิดและทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดและจำกัดการสูญเสียทุกด้านที่จะเกิดกับประเทศและสังคมไทย 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานไทยที่ได้คิดค้นพัฒนาและสร้างห้องตรวจหาเชื้อ “(Modular Swab Unit)” ในรูปแบบของหน่วยปฏิบัติขนาดกะทัดรัด ที่ออกแบบให้แยกบริเวณสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการออกจากกัน โดยมีระบบที่จะช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่มารับบริการ และทำให้การตรวจคัดกรองผู้ป่วยสามารถทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน ๓ วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที

ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวพัฒนาจากเทคโนโลยีของ SCG Heim และ Living Solution ที่เน้นการป้องกันการสัมผัสและแพร่เชื้อแบบครบวงจร อาทิ

  • ภายในห้องตรวจมีระบบ Smart Indoor Air Quality (IAQ Smart) ควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาด ปลอดภัย และมีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหล (Air Tightness) ที่ทำให้ห้องปิดสนิท ป้องกันอากาศเข้า-ออกตัวอาคาร ทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดี
  • ทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวก ที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบ และมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอก
  • การเก็บตัวอย่าง (Swab) จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่อง โดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่าง ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้เข้ารับการตรวจ และเป็นการลดการใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) จำนวนมาก
  • ใช้แสงยูวีเข้มข้นสูง ฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ (UV Germicide) หลังการใช้งานทุกครั้ง

นวัตกรรมนี้สะท้อนถึงขีดความสามารถและฝีมือของคนไทยที่ไม่ได้เป็นสองรองใคร อีกทั้งสะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติจากโรคระบาด นวัตกรรมนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่ประหยัด รวดเร็ว มีประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทยแล้ว ยังจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ซับซ้อนอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อของ SCG ได้ทางลิงค์ https://youtu.be/O56IIrdyvpQ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ