งานวันกองทัพไทย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

งานวันกองทัพไทย วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

20 ม.ค. 2563

177 view
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยมีพลตรี Neil Sexton ผู้อำนวยการกิจการ Army Engagement and Communications กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรเป็นแขกเกียรติยศ และมีสมาชิกคณะทูตฝ่ายทหารจากประเทศต่าง ๆ ประจำกรุงลอนดอน ข้าราชการทหารและแขกชาวบริติชจากภาคส่วนต่าง ๆ  รวมประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมงาน 
 
ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตพิษณุ และพลตรี Sexton และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันดื่มถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชาชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ รวมทั้งเพื่อสายสัมพันธ์
ทวิภาคีและด้านกลาโหมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักร 
 
เอกอัครราชทูตพิษณุยังได้กล่าวย้ำถึง สายสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดของไทยและสหราชอาณาจักร โดยปี ๒๕๖๓ เป็นโอกาสที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นปีที่สองประเทศฉลองครบรอบ ๑๖๕ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต และแสดงความเชื่อมั่นว่า 
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศจะใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านกลาโหม ทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น การฝึกร่วม การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทหาร และความร่วมมือด้านกิจการทางทะเลและปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ เป็นต้น 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ