สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักรรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักรรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

11 ธ.ค. 2562

2,513 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยในสหราชอาณาจักรรับชมถ่ายทอดสดพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

๑. การรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายดาวเทียมของ TGN โดยต้องจัดเตรียมชุดรับสัญญาณเครือข่ายดาวเทียมที่มีช่อง TGN

๒. การรับชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทาง website หรือ Facebook หรือ YouTube ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ที่ทำการถ่ายทอดสดและให้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้พิจารณาใช้ช่องทางของสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสถานีหลัก อาทิ ช่อง ๓ ๕ ๗ อสมท. NBT NBT World และ ThaiPBS เนื่องจากรูปแบบการแสดงภาพบน website/Facebook/YouTube ของสถานีดังกล่าวจะสอดคล้องกับแนวทางที่ กสทช. กำหนด ทั้งนี้ ความชัดเจน คุณภาพ และความเสถียรของสัญญาณภาพและเสียงขึ้นอยู่กับความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่