ภาพรวมทาง ศก. ของ สอ. ในไตรมาสที่ ๒ มีอัตราติดลบ

ภาพรวมทาง ศก. ของ สอ. ในไตรมาสที่ ๒ มีอัตราติดลบ

19 ส.ค. 2562

98 view

สนง. สถิติแห่งชาติอังกฤษ (Office of National Statistics – ONS) รายงานว่า ภาพรวมทาง ศก. ในไตรมาสที่ ๒ (เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๒) มีการเติบโตในอัตราร้อยละ -๐.๒ ซึ่งมีอัตราติดลบเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยเป็นผลกระทบมาจากการหยุดกักตุนสินค้า (ในช่วงไตรมาสแรกมีการกักตุนจำนวนมากจากความกังวลเรื่อง Brexit deadline เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒ และการปิดศูนย์การผลิตรถยนต์ชั่วคราวในช่วงเดือน เม.ย. ของ บ. BMW และ บ. Jaguar Land Rover จึงทำให้ภาพรวมของการผลิตและยอดการขายในไตรมาสที่ ๒ นี้ลดลง

ข้อมูล: ฺBBC