ไทยลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖)

ไทยลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖)

8 มี.ค. 2564

410 view

003

004

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ