ไทยลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖)

ไทยลงสมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization-IMO) (วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 5,739 view

003

004

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ