ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 116,841 view

ไขข้อข้องใจสำหรับนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่จะเดินทางไปเรียนที่สหราชอาณาจักรในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19

1. ก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

1.1 การขอวีซ่า

(1) การขอวีซ่ามีเงื่อนไขใดเพิ่มเติมจากช่วงเวลาปกติหรือไม่

ตอบ  การขอวีซ่ามีเงื่อนไขตามปกติ

(2) ถ้ามีเคยมีวีซ่าแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินทางไปเรียน และวีซ่าได้หมดอายุแล้ว สามารถใช้วีซ่าเดิมได้หรือไม่

ตอบ - ไม่ได้ จะต้องขอวีซ่าใหม่แบบ replacement โดยมีเอกสารประกอบจากสถานศึกษา และหากมีผลตรวจปอดเกิน 6 เดือนแล้ว จะต้องตรวจปอดใหม่

       - หากเปลี่ยนหลักสูตรหรือย้ายสถานศึกษา จะต้องขอวีซ่าใหม่ โดยมีเอกสารประกอบสำหรับหลักสูตรใหม่ที่จะไปศึกษาต่อ

1.2 การฉีดวัคซีน

(1) จะไปเรียนที่สหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือไม่

ตอบ  - ไม่จำเป็น เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ

(2) ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถไปฉีดที่สหราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีนโยบายฉีดวัคซีนให้ประชากรที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ลงทะเบียนกับ National Health Service (NHS) แล้ว แต่ไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น นักเรียน/นักศึกษาจึงควรรีบลงทะเบียนกับแพทย์ประจำบ้าน (GP: General Practitioner) ของ NHS โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

(3) จะสามารถจองคิวฉีดวัคซีนกับ NHS ได้อย่างไร

ตอบ หลังจากลงทะเบียนกับ NHS และได้หมายเลข NHS Number แล้ว สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

     ทั้งนี้ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดย NHS จะจัดสรรให้ตามกลุ่มอายุและประวัติการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

(4) ถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว ต้องฉีดวัคซีนที่อังกฤษอีกหรือไม่

ตอบ ควรปรึกษาแพทย์ GP

(5) ถ้าลงทะเบียนกับ NHS แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพหรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็นหากท่านมีสุขภาพดี แต่การซื้อประกันเพิ่มเติมมีข้อดีหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

1.3 การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร

TH_Redlist_Entry_to_the_UK

(1) ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อเดินทางไปสหราชอาณาจักร (นอกเหนือจากวีซ่า)

ตอบ จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง โดยตรวจแบบ PCR (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england) และแบบฟอร์ม Passenger Locator Form ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลออนไลน์ 2 วันก่อนเดินทางเพื่อให้ข้อมูลที่พำนักที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัว โดยกรอกได้ที่ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

(2) รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีข้อกำหนดในการกักตัวหรือไม่ อย่างไร และจะต้องตรวจโควิดอีกหรือไม่

ตอบ  ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (สีแดง-Red) ดังนั้น ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยจะต้องกักตัวในโรงแรมที่ทางการสหราชอาณาจักรกำหนด (Managed Quarantine Hotel) เวลา 10 คืน (ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ต้องได้รับการกักตัวไม่มีข้อยกเว้น) ต้องจองโรงแรมก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 อาทิตย์ได้ที่ https://quarantinehotel.ctmportal.co.uk/
ซึ่งจะรวมค่า
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 2 และ 8 ของการกักตัว ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนประจำควรติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานที่กักตัว หากอายุต่ำกว่า 18 ปี และโรงเรียนไม่จัดสถานที่กักตัว ผู้ปกครองที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาพร้อมบุตรและกักตัวพร้อมกันได้ ส่วนนักเรียน/นักศึกษาอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจองโรงแรมกักตัวดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

       ทั้งนี้ 2 วันก่อนเดินทาง จะต้องกรอกข้อมูลที่พำนักซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวใน Passenger Locator Form และกรอกรหัสอ้างอิงจากการสั่งจองชุดตรวจโควิด ที่ https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

       สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็ต้องกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำหนด โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องปฏิบัติตนอย่างคร่งครัดตามมาตรการด้านสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และล้างมือ

(3) ถ้าเดินทางไปสหราชอาณาจักร โดยทรานสิทผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง จะมีมาตรการใดเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ  ควรบินตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง (สีแดง) เช่น กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจาก (1) ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว ท่านจะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือ (2) หากท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักระยะยาว เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน จะต้องกักตัวที่โรงแรมที่รัฐบาลกำหนดและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 2,000 ปอนด์ โดยจองโรงแรมล่วงหน้าที่ https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/

          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england#red-list

2. เมื่อเดินทางถึงสหราชอาณาจักรแล้ว

2.1 พิธีการตรวจคนเข้าเมือง  มีมาตรการและขั้นตอนอย่างไร

ตอบ จะมีขั้นตอนการตรวจเอกสารและอาจมีการตรวจสุขภาพ เช่น วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าปกติมาก อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมเอกสารต่าง ๆ มาให้พร้อม โดยควรพิมพ์เอกสารออกมาเพื่อแสดงกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

2.2 การเดินทางไปยังที่พัก

(1) สามารถใช้รถสาธารณะได้หรือไม่

ตอบ  ในการที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงสูง (Red List) ทางการสหราชอาณาจักรจะจัดรถไปส่งที่โรงแรมกักตัว และส่งกลับมาที่สนามบินเมื่อครบกำหนดกักตัว 10 คืน

หากประเทศไทยหลุดจาก Red List สำหรับการเดินทางหากเป็นไปได้และเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ควรจองรถมารับ แต่หากไม่มีรถมารับ ก็สามารถใช้รถสาธารณะได้  สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ขอให้สอบถามสถานศึกษาซึ่งหลายแห่งอาจจะมีบริการหรือแนวปฏิบัติเป็นการเฉพาะ

(2) สามารถค้างคืนที่ลอนดอนก่อนเดินทางไปยังที่พักในต่างจังหวัดได้หรือไม่ (เฉพาะกรณีประเทศในกลุ่ม Amber List เท่านั้น) 

ตอบ หากเที่ยวบินไปถึงกลางดึกและไม่สามารถเดินทางไปยังที่พักได้ในทันที สามารถค้างคืนได้ตามความจำเป็น และต้องรีบเดินทางต่อไปยังที่พักเพื่อกักตัว 10 วันตามที่กำหนด

2.3 การกักตัว

(1) ในช่วงที่กักตัว มีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ จะต้องกักตัวในสถานที่ที่ท่านได้แจ้งไว้ใน Passenger Locator Form หากพบว่าท่านไม่กักตัวตามที่กำหนด จะโดนปรับเป็นเงิน 10,000 ปอนด์  ทั้งนี้ สามารถดูคำแนะนำในการกักตัวได้ที่
https://www.gov.uk/government/publications/managed-quarantine-what-to-expecthttps://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england

(2) มีกรณีใดบ้างที่จะสามารถลดจำนวนวันกักตัวได้ (กรณี Amber List เท่านั้น ไม่รวมไปถึง Red List)

ตอบ  สำหรับผู้ที่กักตัวในอังกฤษ (England) เท่านั้น สามารถเลือกตรวจโควิด-19 เพิ่มเติมในวันที่ 5 ของการกักตัว (Test to Release Scheme) ซึ่งจะต้องสั่งจองชุดตรวจโควิดล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยหากได้รับผลเป็นลบ (ไม่มีเชื้อ) ก็สามารถยุติการกักตัวก่อนกำหนด 10 วันได้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel

  (3) ถ้าเดินทางมาเป็นครอบครัว สามารถกักตัวรวมกันได้หรือไม่

ตอบ สมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันมาตลอด สามารถถือว่าอยู่ใน bubble เดียวกัน และกักตัวรวมกันได้หากไม่มีอาการที่สงสัยว่าอาจมีเชื้อโควิด  สมาชิกที่มีอาการ จะต้องกักตัวแยก

      สมาชิกในครอบครัวที่ปกติพักอาศัยอยู่ต่างบ้านเรือน ต้องกักตัวแยกกัน 

3. การพำนักในสหราชอาณาจักร

3.1 การรักษาพยาบาล

(1) หากเจ็บป่วยหรือต้องการพบแพทย์ จะมีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ นักเรียนและนักศึกษาควรลงทะเบียนกับแพทย์ประจำบ้าน (GP: General Practitioner) ของ National Health Service (NHS) ซึ่งกรณีเจ็บป่วยหรือตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก็สามารถนัดพบ GP ได้ อีกทั้งนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ขอรับวัคซีนโควิดจาก NHS ได้อีกด้วย โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งสามารถสอบถามสถานศึกษาของท่านเพื่อทราบข้อมูลและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย

(2) ถ้าติดเชื้อโควิด จะต้องทำอย่างไร

ตอบ  หากสงสัยว่าจะติดเชื้อ จะต้องกักตัวแยกจากผู้อื่นเพื่อสุขอนามัยของส่วนรวมและจะต้องตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยัน โดยสามารถจองคิวตรวจหรือสั่งชุดตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจาก NHS ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/

      หากผลตรวจยืนยันว่าท่านติดเชื้อ จะต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วัน โดยการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ เช่น รับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ซึ่งหากอาการไม่บรรเทา สามารถติดต่อ NHS ที่หมายเลข 111

       ทั้งนี้ สิ่งสำคัญ คือ (1) ตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุ (2) ปฏิบัติตามคำแนะนำของ NHS (3) กักตัวและหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อไม่แพร่กระจายเชื้อโรคและรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยคำนึงว่าสถานการณ์โควิด-19 ในสหราชอาณาจักรดีขึ้นมากจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  นอกจากนี้ เพื่อความอุ่นใจ ควรเตรียมยาเบื้องต้นตามสมควร เช่น ยาฟ้าทลายโจร ยาพาราเซตามอล และยารักษาโรคประจำตัวอื่น ๆ โดยท่านสามารถซื้อยาสามัญทั่วไปได้ตามร้านขายยาและซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา เช่น ยาลดไข้บรรเทาปวดประเภทพาราเซตามอล ไอบูโพรเฟน

3.2 การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

(1) สถานการณ์โควิด-19 ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากมีการระดมฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรส่วนใหญ่ โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรมีแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ดังนั้น การใช้ชีวิตประจำวันก็จะใกล้เคียงกับช่วงปกติในแง่การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย แต่ก็ยังต้องสวมหน้ากากในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และรักษาระยะห่าง 2 เมตร โดยอาจยังมีข้อจำกัดในการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก จึงขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานศึกษาและมาตรการด้านสุขอนามัยของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

(2) สามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถเดินทางภายในสหราชอาณาจักรโดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยที่รัฐบาลกำหนด  

       อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังไม่สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและนำเชื้อโรคกลับเข้ามาภายในประเทศ จึงยังคงมีมาตรการกักตัวและตรวจโควิด ซึ่งขึ้นกับว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั่นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับใด

(3) เคยมีกรณี hate crimes ที่รังเกียจคนเอเชียหรือไม่ โดยเฉพาะหลังจากเกินสถานการณ์โควิด-19

ตอบ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มมีกรณี hate crimes ต่อคนเอเชียที่มีลักษณะคล้ายคนจีนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดจาในทางไม่ดีเมื่อเดินผ่าน หากพบเจอกรณีเช่นนี้ ขอให้รีบเดินหนีไปโดยเร็ว และหลีกเลี่ยงการตอบโต้และปะทะ เพราะหลายกรณีที่มีการตอบโต้ด้วยวาจาจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย 

(4) มีข้อแนะนำอย่างไรในการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

ตอบ สิ่งที่ควรระวังมากกว่า hate crimes คือ การลักทรัพย์และการฉ้อโกง (กรณี scam ต่าง ๆ) โดยเฉพาะการซื้อของออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่อาจเอื้อโอกาสให้มิจฉาชีพ  ขอให้ระวัง อย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อมาเพื่อขอให้โอนเงินก่อนที่จะสามารถส่งของได้ เพราะปกติการซื้อของออนไลน์ในสหราชอาณาจักรจะรวมค่าขนส่งสินค้าตั้งแต่แรกแล้ว

     ส่วนผู้ที่ซื้อสินค้าแบรนด์ยุโรปอื่น ๆ ขอให้ระวังการเก็บภาษีเพิ่มเติม เนื่องจากสหราชอาณาจักรออกจาก EU แล้ว ผู้ซื้อต้องเสียภาษีศุลกากรซึ่งจะมีการเรียกเก็บภาษีหลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้ว

4. การเดินทางกลับประเทศไทย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ รัฐบาลไทยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยคนไทยจะต้องขอเอกสารรับรองการเดินทางจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://london.thaiembassy.org/th/content/ขั้นตอนการกลับประเทศไทยของคนไทย

5. ข้อมูลอื่น ๆ

- สามารถรับชมการเสวนาออนไลน์เกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=IIMl6qb2hBk&t=14s 

- สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่ https://study-uk.britishcouncil.org/

และติดต่อ British Council ทางไลน์ที่ @studyukthailand

- สามารถติดตามข้อมูลเรื่องทุนรัฐบาลได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal  

- สายด่วนกงสุล  +447918651720

ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในอังกฤษ

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (British Council)

ข้อมูลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา (Universities UK)

ข้อมูลและคำแนะนำจากกรมการกงสุล