เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมฯ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,106 view
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน และนาย Steve Buckley ประธานสมาคม Anglo-Thai Society (ATS) ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมฯ โดยมีทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน สมาชิกสมาคมฯ จากภาคส่วนต่างๆ และชาวบริติชที่เป็นของมิตรของประเทศไทย รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ณ ห้องรับรองมิตราสมาคมของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 
เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของสมาคม Anglo-Thai Society และบทบาทของสมาชิกสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ โดยที่ในปี ๒๕๖๕ สมาคมฯ จะครบรอบ ๖๐ ปีของการก่อตั้ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมมือกับสมาคมฯ อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "สนองพระราชดำริรวมจิตอาสาไทยในสหราชอาณาจักร" ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างชุมชนไทยและมิตรของประเทศไทยในสหราชอาณาจักร ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ATS เป็นสมาคมส่งเสริมมิตรภาพระดับประชาชนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๒ โดยกลุ่มชาวบริติชที่รักและผูกพันกับประเทศไทยและกลุ่มคนไทยในสหราชอาณาจักร โดยมีการจัดกิจกรรมกระชับมิตรภาพของสมาคมกับเครือข่ายองค์กรตลอดปีโดยสถานเอกอัครราชทูตให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด
 
01_2
02_2
  03_2  
04_2