เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เดินทางเยือนเวลส์อย่างเป็นทางการ วันที่ 8 กันยายน 2566

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เดินทางเยือนเวลส์อย่างเป็นทางการ วันที่ 8 กันยายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ย. 2566

| 714 view
เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เดินทางเยือนเวลส์อย่างเป็นทางการ 🇹🇭 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เข้าพบหารือกับ The Rt. Hon. Mark Drakeford MS รัฐมนตรีเวลส์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าและการลงทุน พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณทางการของเวลส์ที่ช่วยดูแลคนไทยและสนับสนุนธุรกิจของไทยในเวลส์อย่างดีมาโดยตลอด
 
ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้พบปะกับ The Rt. Hon. Bablin Molik นายกเทศมนตรีเวลส์ และ นาย Paul Clark ผู้อำนวยการหอการค้าเวลส์ เพื่อหารือถึงแนวทางและโอกาสในการขยายความร่วมมือและเพิ่มพูนการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวลส์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ