เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าร่วมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปี 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เข้าร่วมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 4,229 view
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลและทุนอื่น ๆ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในอังกฤษ ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยมีหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ปตท. ประจำกรุงลอนดอน เข้าร่วมสนทนาและให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนโดยมีนักเรียนทุนเข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานและบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงสองปีที่ว่างเว้นจากการพบปะกันเพราะสถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อสรุปให้ฟังถึงภารกิจต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการขับเคลื่อนนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะการร่วมมือกับสหราชอาณาจักรในทุกมิติเพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ให้หน่วยงานไทยใช้ประโยชน์ กับได้ย้ำความสำคัญของการที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานและเจ้าภาพการประชุมเอเปค (APEC) ในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open. Connect. Balance.) ที่อยู่บนพื้นฐานของโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี (BCG Economy Model) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต

เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ฝากข้อคิดให้แก่นักเรียนทุนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยในอนาคตหลังจากจบการศึกษา โดยเน้นย้ำให้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้สิ่งดีต่าง ๆ จากสหราชอาณาจักรให้ครบถ้วนรอบด้าน ไม่จำกัดเฉพาะวิชาความรู้ในห้องเรียน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและกระบวนทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยและการพัฒนาทางสังคม กับการพัฒนาตนเองทุกด้านให้มีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่พิเศษเหนือกว่าบุคคลอื่น และให้เป็นไปตามคาดหวังของสังคมไทย ในฐานะที่ได้รับทุนมาเล่าเรียนวิทยาการต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ