เอกอัครราชทูตไทยเยือนเขตเมอร์ตัน (Merton) อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดยนายกสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตัน เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ ครบวาระประจำการ

เอกอัครราชทูตไทยเยือนเขตเมอร์ตัน (Merton) อย่างเป็นทางการและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองจัดโดยนายกสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตัน เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสเอกอัครราชทูตฯ ครบวาระประจำการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 356 view

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ และภริยา ได้รับเชิญให้เยือนเขตเมอร์ตันในกรุงลอนดอนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ จะครบวาระประจำการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ งานดังกล่าวจัดโดยสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตัน นำโดยนางโจแอน เฮนรี นายกสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตัน ซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมเมืองวิมเบิลดัน นิว มัลเดน มอร์เดน และมิตแชม โดยมีผู้แทนจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และภาคธุรกิจของเมืองวิมเบิลดันเข้าร่วมประมาณ ๓๐ ราย ทั้งนี้ เขตเมอร์ตันมีความสำคัญในฐานะเป็นสถานที่ตั้งของชุมชนไทยขนาดใหญ่ และวัดพุทธปทีป เมืองวิมเบิลดัน

การจัดงานดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่สภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตันให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ในสหราชอาณาจักรในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยเป็นข้อริเริ่มของสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตันที่ประสงค์จะแสดงความขอบคุณและอำลาต่อเอกอัครราชทูตในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยและชุมชนไทยในสหราชอาณาจักรที่สำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและต่อชุมชนท้องถิ่นในเขตเมอร์ตัน โดยเฉพาะเมืองวิมเบิลดันที่มีวัดพุทธปทีปเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการเป็นแหล่งศึกษาที่โดดเด่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางความเชื่อและศาสนาแก่ชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงด้วย

ในโอกาสนี้ นางเฮนรี นายกสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตัน ได้มอบโล่ห์สัญลักษณ์ของเขตแก่เอกอัครราชทูตฯ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นที่ระลึกถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสภาท้องถิ่นเขตเมอร์ตันในการร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไทย - สหราชอาณาจักรที่ดีในระดับท้องถิ่นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ