เอกอัครราชทูตไทยเยือนบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมของอังกฤษเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

เอกอัครราชทูตไทยเยือนบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมของอังกฤษเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 5,415 view

280938815_365125555647699_8492215631917986992_n

เอกอัครราชทูตไทยเยือนบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมของอังกฤษเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือการสร้างดาวเทียมขนาดเล็กระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 65 เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้ไปเยือนบริษัท Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) ที่เมือง Guildford เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือในการสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่วงโคจรสำหรับประเทศไทย โดยในโอกาสนี้ได้พบกับ Sir Martin Sweeting ประธานบริหารบริษัท และ Lord Willets ประธาน องค์กร UK Space Agency ในฐานะที่ปรึกษาของบริษัท รวมทั้งได้รับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนที่จะมีการส่งมอบดาวเทียมดังกล่าวให้แก่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ของไทย เพื่อนำไปทดลองขั้นสุดท้ายในประเทศไทยก่อนจะส่งขึ้นสู่ชั้นอวกาศต่อไป

โครงการนี้เป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่าง GISTDA กับ SSTL ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ในการร่วมกันผลิตและเตรียมส่งดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่อวกาศเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น การวางผังเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมทั้งการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยตามโครงการนี้นอกจากการสั่งผลิตดาวเทียมขนาดเล็กยังได้ผนวกความร่วมมือด้านการฝึกอบรมวิศวกรของไทยเพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนวิธีการควบคุมการใช้งานดาวเทียมขนาดเล็กให้แก่ไทยด้วย ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้ไทยสามารถก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน