เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูตไทยเข้าพบกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 417 view
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เข้าพบนาง Joelle Jenny อธิบดีกรมอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นหน้าที่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยสำหรับความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดช่วง ๖ ปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสองประเทศท่ามกลางความท้าทายมากมาย

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีมีความรุดหน้าในหลายด้าน อาทิเช่น การรื้อฟื้นกลไกการประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ที่ว่างเว้นไปกว่า ๔ ปี ความสำเร็จในการจัดตั้งกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับทางการและระดับประชาชนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ รวมถึงการหารือในประเด็นระหว่างประเทศที่มีผลกระทบกับประเทศและภูมิภาคของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันและสานต่อประเด็นความร่วมมือที่คั่งค้างตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤตโควิด-๑๙ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป เช่น การขยายการเชื่อมโยงทางการบินเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและความร่วมมือด้านงานแสดงอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น เพื่อรักษาพลวัตของมิตรภาพที่ดีและพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของทั้งสองชาติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ