เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Lord McFall of Alcluith ประธานสภาขุนนาง ที่รัฐสภา (Palace of Westminster) เพื่อหารือความสัมพันธ์ทวิภาคี

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Lord McFall of Alcluith ประธานสภาขุนนาง ที่รัฐสภา (Palace of Westminster) เพื่อหารือความสัมพันธ์ทวิภาคี

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 พ.ย. 2566

| 115 view

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Lord McFall of Alcluith ประธานสภาขุนนาง ที่รัฐสภา (Palace of Westminster) เพื่อหารือความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นภูมิภาคและอาเซียน รวมถึงประเด็นพหุภาคี ได้แก่ การลดอาวุธและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ การป้องกันภัยพิบัติ และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภาขุนนางและวุฒิสภาของไทย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ