เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมืองพอร์ตสมัธเพื่อสำรวจลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตฯ เยือนเมืองพอร์ตสมัธเพื่อสำรวจลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

8 ก.ย. 2564

93 view

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 11.30 น. เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Councillor Frank Jonas, Lord Major of Portsmouth ที่ศาลากลางเมืองพอร์ตสมัธ และได้หารือเกี่ยวกับลู่ทางการขยายความร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ กับเมืองพอร์ตสมัธ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจไทย ตลอดจนโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพอร์ตสมัธกับสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ในฐานะที่เมืองพอร์ตสมัธเป็นหนึ่งในเมืองท่าและศูนย์กลางด้านกิจการทางทะเลที่ใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ซึ่งฝ่ายพอร์ตสมัธแสดงความแข็งขันที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับไทยอย่างจริงจัง

ในการเยือนเมืองพอร์ตสมัธครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติสหราชอาณาจักร เพื่อหารือกับผู้บริหารศูนย์ฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับสถาบันทางทะเลที่เกี่ยวข้องของไทยในอนาคต ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศพาณิชย์นาวีที่มีชายฝั่งทะเลกว้างไกล และได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในวาระปี 2022-2023 ซึ่งไทยเป็นรัฐสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ