เอกอัครราชทูตไทยยื่นหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำ IMO

เอกอัครราชทูตไทยยื่นหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำ IMO

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.พ. 2566

| 1,168 view
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เข้าพบนาย Kitack Lim เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อยื่นหนังสือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำ IMO พร้อมทั้งยื่นตราสารยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO Convention) โดยไทยนับเป็นประเทศลำดับที่ ๙ จาก ๑๗๕ ประเทศสมาชิกที่ยื่นตราสารยอมรับดังกล่าว

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้แจ้งความประสงค์ของไทยที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นคณะมนตรี IMO กลุ่ม C วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๔ - ๒๐๒๕ ต่อเนื่องอีก ๑ สมัย ซึ่งสะท้อนความตั้งใจของไทยที่จะทำงานร่วมกับ IMO อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความร่วมมือ โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการ และการเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก ตลอดจนการจัดการกับความท้าทายด้านต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ