เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เดินทางเยือนไอร์แลนด์ เพื่อร่วมงาน National Day of Commemoration Ceremony พร้อมเข้าพบบุคคลสำคัญต่างๆ เพื่ออำลา

เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เดินทางเยือนไอร์แลนด์ เพื่อร่วมงาน National Day of Commemoration Ceremony พร้อมเข้าพบบุคคลสำคัญต่างๆ เพื่ออำลา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2565

| 864 view

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำไอร์แลนด์ (ถิ่นพำนัก ณ กรุงลอนดอน) ได้เดินทางเยือนไอร์แลนด์ เพื่อเข้าร่วมงาน National Day of Commemoration Ceremony หรืองานวันชาติ/งานวันทหารผ่านศึก ณ กรุงดับลิน งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันอาทิตย์ที่ใกล้กับวันที่ ๑๑ กรกฎาคม เพื่อระลึกถึงชาวไอริชที่เสียชีวิตในสงคราม ซึ่งวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๒๑ (พ.ศ. ๒๔๖๔) เป็นวันที่สงครามเพื่ออิสรภาพของชาวไอริชได้สิ้นสุดลง

ในการเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้เข้าเยี่ยมคำนับนายไมเคิล ดี ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีไอร์แลนด์ เพื่ออำลาตำแหน่งในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ โดยเอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีไอร์แลนด์ ที่ได้ให้การสนับสนุนและมีบทบาทที่แข็งขันในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – ไอริช ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง และได้เชิญประธานาธิบดีไอร์แลนด์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตานุทูต ซึ่งนาย Simon Coveney รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมไอร์แลนด์ เป็นเจ้าภาพ ภายหลังเข้าร่วมร่วมงาน National Day of Commemoration Ceremony

เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ยังได้เข้าพบบุคคลสำคัญต่างๆ ของไอร์แลนด์ ได้แก่ นาย Joe Hackett ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไอร์แลนด์ นาย Ronnie Downes ผู้ช่วยปลัดกระทรวงด้านการค้า กระทรวงวิสาหกิจ การค้า และการจ้างงานไอร์แลนด์ โดยเอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้เน้นย้ำความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย – ไอร์แลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ไอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ต้องการของประเทศไทย อาทิ เทคโนโลยีอาหารสำหรับอนาคต นวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการเงิน และได้เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะ เพิ่มเติมจากกลไกการประชุมหารือทางการเมืองไทย - ไอร์แลนด์ (Political Consultations) เพื่อเร่งรัดการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ และได้ใช้โอกาสนี้ขอบคุณความร่วมมือของฝ่ายไอร์แลนด์ที่มีต่อฝ่ายไทยมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้เข่าหารือข้อราชการกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ Chester Beatty เและนาย Martin Murray ผู้บริหารองค์กร Asia Matters ซึ่งเป็น Think-Tank ด้านเอเชียที่สำคัญของไอร์แลนด์ เพื่อเตรียมการสำหรับแผนงานและกิจกรรมในอนาคตในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ และการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ยังได้พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในไอร์แลนด์ ในช่วงการให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกด้วย

S__93356037   S__93356039  

S__93356040   S__93356041  

S__93356042   S__93356043