เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมเป็นวิทยากรทางออนไลน์ในงานเสวนา Local to Global : Visions of Isan หรือ “อีสานครบเครื่องมุ่งหน้าสู่สากล” ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมเป็นวิทยากรทางออนไลน์ในงานเสวนา Local to Global : Visions of Isan หรือ “อีสานครบเครื่องมุ่งหน้าสู่สากล” ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

2 เม.ย. 2564

63 view

S__25936495

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64 เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ร่วมเป็นวิทยากรทางออนไลน์ในงานเสวนา Local to Global : Visions of Isan หรือ “อีสานครบเครื่องมุ่งหน้าสู่สากล” ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับลู่ทางส่งเสริมและผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าและบริการทุกด้านของจังหวัดภาคอีสานของไทยในการมุ่งสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะในยุโรปและสหราชอาณาจักรในยุคปกติใหม่

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงมุมมองจากสหราชอาณาจักรว่า การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและสินค้าไทยในกลุ่มชาวบริติชมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว ทั้งจาก “เสน่ห์” ของคนไทย วัฒนธรรมไทยและสินค้าไทยที่มีคุณภาพและมีรสนิยม นอกจากนั้น ก่อนหน้าสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวบริติชที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 1 ล้านคนทุกปี ก็ได้เป็นกระบอกเสียงและช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยผ่านความประทับใจจนเป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ความเป็นอยู่ และการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาคอีสาน รวมถึงการเป็นจุดเชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจภูมิภาคและตลาดโลก การเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูงและเสน่ห์ของผู้คนและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และหาตัวเปรียบได้ยาก

33e

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้ช่องทางให้ผู้ประกอบการและภาคเอกชนไทยทำความเข้าใจและพัฒนาด้านการตลาดในสหราชอาณาจักรและในยุโรปที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงด้วยผลของโควิด-19 ได้แก่ ตลาดที่เปลี่ยนไปเป็นระบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ พิจารณาวิธีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยอาศัยการสร้างเรื่องเล่าที่น่าเชื่อถือ (“story to tell”) และพิสูจน์ได้ ศึกษาเงื่อนไขใหม่ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบซื้อขายและรสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับปรุงการทำฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของตลาดและพฤติกรรมของผู้ซื้อ ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องการลดโลกร้อน การลดมลพิษ การลดขยะที่ไม่จำเป็น ขนาดและปริมาณที่พอเหมาะสำหรับระบบการค้าออนไลน์ ข้อมูลด้านโภชนาการ คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ฯลฯ ตลอดจนให้ความสนใจกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง อาทิ โปรตีนและอาหารเสริมจากพืช (plant-based protein) อาหารสำหรับกลุ่มผู้บริโภคชาววีแกน (ไม่บริโภคเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัด) อาหารอัจฉริยะ(superfood/smartfood) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักรพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและคำแนะนำในพื้นที่แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเสมอ

การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การบินไทย และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่สามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของตนในตลาดต่างประเทศได้