เอกอัครราชทูตพบหารือกับผู้บริหารศูนย์รักษาความมั่นคงทางทะเลร่วมและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ณ เมืองพอร์ตสมัธ

เอกอัครราชทูตพบหารือกับผู้บริหารศูนย์รักษาความมั่นคงทางทะเลร่วมและเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ณ เมืองพอร์ตสมัธ

8 ก.ย. 2564

437 view

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนาย Chris Chant ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงทางทะเลร่วม (Joint Maritime Security Centre) ซึ่งกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลทางทะเลแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (National Maritime Information Centre - NMIC) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบูรณาการการทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหาร และภาคธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซี่งข้อมูล/ข่าวกรองที่นำไปใช้รับมือ/แก้ไขปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับกิจการทางทะเลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันสหราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทางทะเลทุกรูปแบบ รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ