เลขาธิการ IMO เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลาให้แก่เอกอัครราชทูตฯ

เลขาธิการ IMO เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลาให้แก่เอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.ย. 2565

| 45 view

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เข้าอำลานาย Kitack Lim เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการและเกษียณอายุราชการซึ่งในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตพิษณุฯ ได้ลงนามถวายความอาลัยการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ซึ่งสำนักเลขาธิการ IMO จัดขึ้นสำหรับผู้แทนถาวรนานาชาติประจำ IMO นอกจากนี้ เลขาธิการ IMO ยังได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เอกอัครราชทูตฯ และภริยา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของ IMO เข้าร่วมด้วย

ในสุนทรพจน์อำลา เลขาธิการ IMO ได้กล่าวชื่นชมบทบาทอันแข็งขันของไทยใน IMO ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา  ตลอดจนความสำเร็จของไทยในการรณรงค์เพื่อรักษาที่นั่งในคณะมนตรี IMO จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับได้มอบสารประกาศเกียรติคุณให้แก่เอกอัครราชทูตฯ สำหรับภารกิจที่ได้ทุ่มเทและส่งเสริมความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับ IMO มาโดยตลอดจนบรรลุผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

IMO เป็นทบวงชำนัญระหว่างประเทศที่สำคัญขององค์การสหประชาชาติ (UN) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน
มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือเรื่องกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ การเดินเรือ สิ่งแวดล้อม
ซึ่งประเทศไทยมีตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะมนตรี (IMO Council) และได้ทำหน้าที่นี้มายาวนานกว่า 17 ปี เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการส่งเสริมกิจการทางทะเลที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของไทยในเรื่องกิจการททางทะเลทั้งปวง กับด้วยเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้ความร่วมมือของนานาชาติด้านกิจการทางทะเลเป็นไปด้วยความปลอดภัย สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชาติในระยะยาว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ