เรียนเชิญ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นิสิต และประชาคมผู้ที่สนใจ ร่วมรับชม CHULA GLOBAL HEALTH & Sustainable Development Forum 2022

เรียนเชิญ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นิสิต และประชาคมผู้ที่สนใจ ร่วมรับชม CHULA GLOBAL HEALTH & Sustainable Development Forum 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.พ. 2565

| 9,463 view

เรียนเชิญ คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นิสิต และประชาคมผู้ที่สนใจ ร่วมรับชม CHULA GLOBAL HEALTH & Sustainable Development Forum 2022

ปาฐกถาและเสวนาวิชาการสุขภาพโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

23 February 2022 at 14:00 - 15.30 and 25 February 2022 at 12:30 - 14:00

รับชมผ่าน Facebook Live ผ่านทางเพจ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

273894250_1860221154366761_4556780813481370783_n