เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2566

| 1,204 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องมิตราสมาคม อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย จากนั้น ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานในสังกัดทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักร พร้อมคู่สมรส ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กราบนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และพระราชกิตติมงคล วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในสหราชอาณาจักร และพระราชวิเทศปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดพุทธปทีปอีกจำนวน ๒ รูป รวม ๕ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานในสังกัดทีมประเทศไทยฯ พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าร่วม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ