เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 69 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องมิตราสมาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยประจำกรุงลอนดอน พร้อมด้วยคู่สมรส ถวายสัตย์ปฏิญาณ จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอกในสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิชาการต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้ร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย  

1   2  

3   4  

5   6  

7   8  

9   10